บจ.เคพีเอส สมาร์ท โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บจ.เคพีเอส สมาร์ท โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เคพีเอส สมาร์ท โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/2/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735562009688

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 109 หมู่ที่ 6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี