บจ.เคทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บจ.เคทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เคทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/23/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845562012777

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 387/350 หมู่ที่ 1 ถนนดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี