บจ.เกรท เอเชีย จำกัด

บจ.เกรท เอเชีย จำกัด ลงทุนโดยการซื้อหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เกรท เอเชีย จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ลงทุนโดยการซื้อหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 1/11/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 169,600,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105562006102

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี