บจ.ฮัก ทาวน์ จำกัด

บจ.ฮัก ทาวน์ จำกัด ประกอบกิจการกิจกรรมการบริการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ฮัก ทาวน์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการกิจกรรมการบริการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/27/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0405562005499

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 229/58 หมู่ที่ 5 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี