บจ.อู่ช่างซันจูนเนอร์ จำกัด

บจ.อู่ช่างซันจูนเนอร์ จำกัด ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.อู่ช่างซันจูนเนอร์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/17/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0915562000646

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 757 หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี