บจ.อู่ขวัญชัย คาร์เซอร์วิส จำกัด

บจ.อู่ขวัญชัย คาร์เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการซ่อมแซมยานยนต์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.อู่ขวัญชัย คาร์เซอร์วิส จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการซ่อมแซมยานยนต์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/11/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835562019313

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 115/6 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี