บจ.อี ดับเบิ้ลยู อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บจ.อี ดับเบิ้ลยู อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.อี ดับเบิ้ลยู อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/17/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0945562000620

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 122/3 หมู่ที่ 1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี