บจ.ห้างทองนูร2 จำกัด

บจ.ห้างทองนูร2 จำกัด ประกอบกิจการร้านขายของ จำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ทองคำ นาค เงิน รูปพรรณ อัญมณีและเครื่องประดับทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ห้างทองนูร2 จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการร้านขายของ จำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ทองคำ นาค เงิน รูปพรรณ อัญมณีและเครื่องประดับทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/19/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006610

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 12 หมู่ที่ 2 ถนนดำรงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี