บจ.สาคร ก่อสร้าง จำกัด

บจ.สาคร ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าองอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.สาคร ก่อสร้าง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าองอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0925562001553

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 23/11 ถนนขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี