บจ.สยามนทีโกลด์ จำกัด

บจ.สยามนทีโกลด์ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิต ทองรูปพรรณ ทองคำขาว ทองแดง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณีทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.สยามนทีโกลด์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการโรงงานผลิต ทองรูปพรรณ ทองคำขาว ทองแดง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณีทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 1/30/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 80,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105562020113

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 33 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี