บจ.ศิริบูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บจ.ศิริบูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการขายตรง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ศิริบูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการขายตรง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0325555000046

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 2 หมู่ที่ 11 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี