บจ.วงค์จิราภรณ์ จำกัด

บจ.วงค์จิราภรณ์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์อื่นทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.วงค์จิราภรณ์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์อื่นทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/20/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 3,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775562003973

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 378 หมู่ที่ 5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี