บจ.ลีโอแม็กซิมัม ทัวริสท์ เวิลด์ จำกัด

บจ.ลีโอแม็กซิมัม ทัวริสท์ เวิลด์ จำกัด ประกอบกิจการบริการที่พักและอาหาร

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ลีโอแม็กซิมัม ทัวริสท์ เวิลด์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการบริการที่พักและอาหาร
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/17/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0925562001570

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 155/2 หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี