บจ.รัชศักดิ์ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

บจ.รัชศักดิ์ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.รัชศักดิ์ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • ประกอบกิจการ: การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/2/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835562019046

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 33 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี