บจ.รมิดา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บจ.รมิดา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.รมิดา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/16/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765562001679

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 100 หมู่ที่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี