บจ.รมณ ทรานสปอร์ต จำกัด

บจ.รมณ ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.รมณ ทรานสปอร์ต จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/2/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845562012360

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 22 ถนนบนควน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี