บจ.ยะลา เอลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

บจ.ยะลา เอลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ยะลา เอลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  • ประกอบกิจการ: การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/24/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0955561000430

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 25 ถนนจะปะกียาอุทิศ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี