บจ.มิราเคิลเอ็กซ์ จำกัด

บจ.มิราเคิลเอ็กซ์ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายขายตรงเอสเนเจอร์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.มิราเคิลเอ็กซ์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายขายตรงเอสเนเจอร์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/18/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115554011399

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 584/40 หมู่ที่ 2 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี