บจ.มาร์ มอเตอร์คาร์ จำกัด

บจ.มาร์ มอเตอร์คาร์ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างเคาะพ่นสีรถยนต์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.มาร์ มอเตอร์คาร์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับจ้างเคาะพ่นสีรถยนต์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0955562000751

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 143/14 หมู่ที่ 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี