บจ.ฟีนิกซ์ รูท จำกัด

บจ.ฟีนิกซ์ รูท จำกัด ประกอบกิจการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ฟีนิกซ์ รูท จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505562019367

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 49/2 หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี