บจ.พี.ที.ซีวิล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บจ.พี.ที.ซีวิล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.พี.ที.ซีวิล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/23/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006644

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 2 ซอยพรหมคีรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี