บจ.พีเอส ไนน์ทีน จำกัด

บจ.พีเอส ไนน์ทีน จำกัด ประกอบกิจการบริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับร้านอาหาร ทัวร์ จัดหาที่พัก และการจัดส่งการขนส่ง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.พีเอส ไนน์ทีน จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการบริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับร้านอาหาร ทัวร์ จัดหาที่พัก และการจัดส่งการขนส่ง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0205562045085

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 165/34 หมู่ที่ 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี