บจ.พิโก้ สมุย จำกัด

บจ.พิโก้ สมุย จำกัด ประกอบกิจการที่พักแรม ประเภท โรงแรม รีสอร์ท

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.พิโก้ สมุย จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการที่พักแรม ประเภท โรงแรม รีสอร์ท
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845562012483

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 25/124 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี