บจ.พารากรีน (ประเทศไทย) จำกัด

บจ.พารากรีน (ประเทศไทย) จำกัด ขายตรง และตลาดแบบตรง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.พารากรีน (ประเทศไทย) จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ขายตรง และตลาดแบบตรง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/27/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735551002768

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 165/2 หมู่ที่ 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี