บจ.พรวรภัคค์ จำกัด

บจ.พรวรภัคค์ จำกัด ประกอยกิจการโรงน้ำแข็ง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.พรวรภัคค์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอยกิจการโรงน้ำแข็ง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/21/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105562181133

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 672 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี