บจ.พรรณวารี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

บจ.พรรณวารี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.พรรณวารี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835562019208

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 79/2 หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี