บจ.พชรพล แอนด์ กัณ กรุ๊ป จำกัด

บจ.พชรพล แอนด์ กัณ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.พชรพล แอนด์ กัณ กรุ๊ป จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/13/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835562019372

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 61/40 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี