บจ.บ้านไทย ซัคเซส จำกัด

บจ.บ้านไทย ซัคเซส จำกัด รับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.บ้านไทย ซัคเซส จำกัด
  • ประกอบกิจการ: รับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/4/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805562002887

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 62 หมู่ที่ 5 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี