บจ.บุญศิริ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บจ.บุญศิริ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.บุญศิริ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/19/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006601

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 404/13 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี