บจ.บีแอลเค คิง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด

บจ.บีแอลเค คิง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด รับออกแบบตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด สถานที่ราชการ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.บีแอลเค คิง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
  • ประกอบกิจการ: รับออกแบบตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด สถานที่ราชการ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/4/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 4,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735562009734

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 28/353 หมู่ที่ 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี