บจ.นพกร ก่อสร้าง จำกัด

บจ.นพกร ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานรัฐและเอกชน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.นพกร ก่อสร้าง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานรัฐและเอกชน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/13/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765562001652

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 171 หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี