บจ.ธารวิสุทธิ์ จำกัด

บจ.ธารวิสุทธิ์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ธารวิสุทธิ์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/25/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735562008991

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 390/1 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี