บจ.ทองทิพย์ทวี จำกัด

บจ.ทองทิพย์ทวี จำกัด ขายส่ง ขายปลีก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เเละผลไม้อบเเห้งทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ทองทิพย์ทวี จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ขายส่ง ขายปลีก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เเละผลไม้อบเเห้งทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006563

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 2 ถนนชุมเเสง 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี