บจ.ต้นไทรสิบสองปันนาเจริญชัยการยาง จำกัด

บจ.ต้นไทรสิบสองปันนาเจริญชัยการยาง จำกัด การค้ายาง ยางดิบ ยางเครป ยางแผ่นผรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ต้นไทรสิบสองปันนาเจริญชัยการยาง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: การค้ายาง ยางดิบ ยางเครป ยางแผ่นผรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/27/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0935559000126

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 47 หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี