บจ.ดี.ดี.ค้าแป้ง จำกัด

บจ.ดี.ดี.ค้าแป้ง จำกัด ประกอบกิจการ จำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ดี.ดี.ค้าแป้ง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการ จำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/19/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,200,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0955562000786

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 69 ถนนสิโรรส 12 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี