บจ.ดวงสมพงษ์การช่าง จำกัด

บจ.ดวงสมพงษ์การช่าง จำกัด การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ดวงสมพงษ์การช่าง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/2/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835562019062

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 38/139 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี