บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/16/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0405562005316

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 41/152 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี