บจ.ซี เกาะพะงัน จำกัด

บจ.ซี เกาะพะงัน จำกัด ประกอบกิจการ ให้เช่าที่พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกศสท์เฮาท์ และบ้านพักตากอากาศ

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ซี เกาะพะงัน จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการ ให้เช่าที่พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกศสท์เฮาท์ และบ้านพักตากอากาศ
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845562012491

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 21/5-6 หมู่ที่ 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี