บจ.คิว แมน คาร์เซอร์วิส จำกัด

บจ.คิว แมน คาร์เซอร์วิส จำกัด การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.คิว แมน คาร์เซอร์วิส จำกัด
  • ประกอบกิจการ: การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/20/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835562019585

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 18/29 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี