บจ.คิงส์แมน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

บจ.คิงส์แมน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.คิงส์แมน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/24/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006652

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 140/10 หมู่ที่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี