บจ.กัปตันเมย์ จำกัด

บจ.กัปตันเมย์ จำกัด บริการรับจองตั๋วเดินทาง ตั๋ว รถ เรือ ที่พัก

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.กัปตันเมย์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: บริการรับจองตั๋วเดินทาง ตั๋ว รถ เรือ ที่พัก
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0915562000638

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 162/44 ถนนศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี