บจ.กันทมาศ จำกัด

บจ.กันทมาศ จำกัด ขายสินค้าออนไลน์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.กันทมาศ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ขายสินค้าออนไลน์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/24/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006687

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 278/31 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี